Slik videresender du med 301 permanent redirect

Videresending av nettsider med såkalt 301 permanent redirect er en viktig del av den kontinuerlige pleien av nettstedet ditt. For de fleste som ikke er datanerder, høres dette fryktelig skummelt ut, og mange unnlater derfor å gjøre det.

De siste signalene fra Google er at man ikke skal tape PageRank hvis man bruker 302 (temporary redirect) eller legger om fra http til https. Det synes imidlertid å være en holdning i fagmiljøet at man for sikkerhets skyld bør holde seg til eksisterende bestepraksis.

Les mer om dette på moz.com: 301 Redirects Rules Change: What You Need to Know for SEO

Det er dumt å ikke videresende av flere grunner: Brukerne kommer til en 404-side, alle inngående lenker mister sin verdi (ja, det er dårlig søkemotoroptimalisering fordi du ikke forteller søkemotorene at den gamle siden er permanent flyttet). Da Språkrådet for et par år siden fikk nytt nettsted, ble ikke en eneste gammel URL videresendt, noe som ført til mange døde lenker og enda flere frustrerte brukere. Fall i Google-rangeringer er selvfølgelig også et resultat av dette.

Noen ganger kan 301-videresending av sider være et teknisk helvete pga. URL-er som det er vanskelig å videresende eller pga. servertypen som brukes. Men det kan også gjøres veldig enkelt, og hvis det er så enkelt for ditt nettsted, bør du bruke denne muligheten.

Slik lager du en 301 permanent redirect

 1. NB! Dette er kun for avanserte brukere! Du gjør alt på eget ansvar! En liten feil, og hele nettstedet går ned. Opprett et tekstdokument i Notepad e.l. og lagre det med filnavnet .htaccess (punktumet skal med, ja) i roten av nettstedstrukturen (der du har f,eks, index-filen og robots.txt). Dersom det allerede finnes en .htaccess-fil eller du er usikker på om du gjør noe galt, bør du søke hjelp fra noen som kan dette.
 2. Deretter legger du videresending fra side A til side B slik:

  redirect 301 /301-test.htm http://www.korrekturavdelingen.no/
  redirect 301 /301-test-enda-en.htm http://www.korrekturavdelingen.no/


 3. Så laster du opp .htaccess til roten av ditt domene.

Disse to linjene i .htaccess videresender brukere og søkemotorer fra henholdsvis http://www.korrekturavdelingen.no/301-test.htm og http://www.korrekturavdelingen.no/301-test-enda-en.htm til en side om måter å feilskrive "Hurtigruten" på og en side om paratagmer.

Dette kan du gjøre internt på nettstedet eller eksternt til f.eks. et nytt domene.

Det er viktig at du videresender fra underside til ny underside og ikke bare videresender alt til index-siden. Dersom til side om kommaregler har fått en ny URL, så skal den altså videresendes til den nye siden om kommaregler, og ikke til hovedsiden – for eksempel Korrekturavdelingen.no.

Det kan være så enkelt, men er det dessverre ikke alltid. For alle mine private nettsteder kan jeg bruke denne søkemotorvennlige metoden, og faktisk også for en del av min kunder med mer avanserte publiseringsløsninger, f.eks. Joomla. I Episerver er det en litt annen syntaks.

I andre løsninger en helt annen – noen ganger marerittskapende – historie.

301-videresending på andre måter

IIS Redirect

 • In internet services manager, right click on the file or folder you wish to redirect
 • Select the radio titled "a redirection to a URL".
 • Enter the redirection page
 • Check "The exact url entered above" and the "A permanent redirection for this resource"
 • Click on 'Apply'

ColdFusion Redirect

<.cfheader statuscode="301" statustext="Moved permanently">
<.cfheader name="Location" value="http://www.new-url.com">

PHP Redirect

<?
Header( "HTTP/1.1 301 Moved Permanently" );
Header( "Location: http://www.new-url.com" );
?>

ASP Redirect

<%@ Language=VBScript %>
<%
Response.Status="301 Moved Permanently"
Response.AddHeader "Location","http://www.new-url.com/"
%>

ASP .NET Redirect

<script runat="server">
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
Response.Status = "301 Moved Permanently";
Response.AddHeader("Location","http://www.new-url.com");
}
</script>

JSP (Java) Redirect

<%
response.setStatus(301);
response.setHeader( "Location", "http://www.new-url.com/" );
response.setHeader( "Connection", "close" );
%>

CGI PERL Redirect

$q = new CGI;
print $q->redirect("http://www.new-url.com/");

Ruby on Rails Redirect

def old_action
headers["Status"] = "301 Moved Permanently"
redirect_to "http://www.new-url.com/"
end

Redirect Old domain to New domain (htaccess redirect)

Create a .htaccess file with the below code, it will ensure that all your directories and pages of your old domain will get correctly redirected to your new domain.
The .htaccess file needs to be placed in the root directory of your old website (i.e the same directory where your index file is placed)

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule (.*) http://www.newdomain.com/$1 [R=301,L]

Please REPLACE www.newdomain.com in the above code with your actual domain name.

In addition to the redirect I would suggest that you contact every backlinking site to modify their backlink to point to your new website.

Note* This .htaccess method of redirection works ONLY on Linux servers having the Apache Mod-Rewrite moduled enabled.


Redirect to www (htaccess redirect)

Create a .htaccess file with the below code, it will ensure that all requests coming in to domain.com will get redirected to www.domain.com
The .htaccess file needs to be placed in the root directory of your old website (i.e the same directory where your index file is placed)

Options +FollowSymlinks
RewriteEngine on
rewritecond %{http_host} ^domain.com [nc]
rewriterule ^(.*)$ http://www.domain.com/$1 [r=301,nc]

Please REPLACE domain.com and www.newdomain.com with your actual domain name.

Note* This .htaccess method of redirection works ONLY on Linux servers having the Apache Mod-Rewrite moduled enabled.

Kilde: http://www.webconfs.com

Videoer om permanent videresending

"Does anchor text carry through 301 redirects?"

 

Is redirecting a large number of domains suspicious?

 

When I change domains, how long should I leave the redirects in place?

 

 

Is there a limit to how many 301 (Permanent) redirects I can do on a site?

 

 

 

Undersøk om din side videresendes på en "søkemotorvennlig" måte her

Search Engine Friendly Redirect Check


Enter the URL whose Redirect you want to check

 

 

Lenker

https://www.gerillafilm.se/web/ultimate-htaccess-rewrite-tutorial-with-301-redirects/

 

Systematisk og strategisk klok videresending er en av de viktigste ingrediensene i webredaktørens arbeid med søkemotoroptimalisering på nettstedet.