Slankeoperasjon i Oslo, Bergen og Trondheim

Volvat har lang erfaring med kirurgi ved helseskadelig overvekt, populært kalt slankeoperasjon. Da jeg kom inn i Volvat, arbeidet jeg systematisk med å samle alle webtråder og lage en effektiv retning på webkommunikasjonen.

Av historiske grunner hadde Volvat to nettsteder som brukes til informasjon om slankeoperasjon:

  • Overvektskirurgi.no
  • Overvektsoperasjon.no

 

Jeg jobbet systematisk med hjemmesider, videreutvikling, SEO og forefallende som hører til en webredaktørs hverdag. I forbindelse med salget av Teres Medical Group i 2015 ble to av klinikkene solgt til Volvat, mens Aleris kjøpte de andre. I en periode jobbet jeg for Aleris, først og fremst med Teres-klinikkenes utfordringer på web med nye navn, nye hjemmesider.

De behandlingsområdene jeg har hatt et spesielt ansvar for de siste årene, er slankeoperasjoner (i Volvat tilbys dette i Oslo, Bergen og Trondheim) og plastisk kirurgi. Siden 2017 har min hovedoppdragsgiver vært Cosmo Clinic.

Volvat Medisinske Senter ble først etablert i Oslo i 1985 på Volvat i Oslo. Volvat er et av landets ledende private helseforetak og skal være et supplement og et alternativ til det offentlige helsevesen. Målet er å ha de mest fornøyde pasientene. De medisinske tjenestene strekker seg fra helsefremmende og forebyggende arbeid til behandling og rehabilitering.

Volvat tilbyr konsultasjoner hos allmennleger og spesialister innenfor de fleste fagområder. I tillegg tilbys et bredt spekter av kirurgiske inngrep og fysioterapi. Volvat eies av Capio AB som driver sykehus, medisinske sentre, røntgen og laboratoriemedisin i hele Europa.

 

Midjemål og BMI

Overvekt er i dag et av verdens største helseproblemer. På verdensbasis finnes det nå flere overvektige enn underernærte. Norge følger også den internasjonale trenden.

BMI

BMI (Body Mass Index) er det mest brukte målet for inndeling av kroppsvekt i forhold til helse eller risiko for å utvikle sykdom. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har fastsatt grenseverdier for overvekt.

WHO har klassifisert BMI i forhold til vekt:

  • Undervekt: < 18,5
  • Normalvekt: 18,5 - 24,9
  • Overvekt: 25 - 29,9
  • Helseskadelig overvekt: 30 - 39,9
  • Sykelig overvekt: ≥ 40

Midjemål

For å få en bedre vurdering av overvekten i forhold til risiko for tilleggssykdommer bør også midjen måles. Midjemål skal måles midt mellom hoftekammen og nederste ribbein i fasen mellom innpust og utpust.

WHO har klassifisert midjemål:

Kvinner:

Økt risiko: > 80

Betydelig risiko: > 88

Menn:

Økt risiko: > 94

Betydelig risiko: > 102

 

 

Slik tolker du din BMI
BMI 18,25–24,9
Normal vekt
BMI 25–29,9
Overvekt: tradisjonell behandling
BMI 30–34,9
Fedme 1: tradisjonell behandling)
BMI 35–39,9
Fedme 2: slankeoperasjon kan være aktuelt
BMI 40 og høyere
Fedme 3: slankeoperasjon kan være aktuelt