Test av AI-bildegeneratoren Instantart.io

KI-generert bilde av en kvinne

Illustrasjonsbilde laget på Instantart.io.

 

Testen

For å teste de forskjellige modellene på AI-generatoren på Instantart.io, ba jeg om samme de samme spesifikasjoner for alle bilder, helt uavhengig av hva generatoren/Model-Id-en er laget for.

Poenget her er ikke om bildene er «fine» eller ikke – det var kun et eksperiment med de forskjellige modellene.

Vi kan le av kvaliteten i dag, men om kort tid har dette nådd et vanvittig mye høyere nivå.

Det er gratis å bruke bildegeneratoren, men du får kun laget bilder under 800 piksler.

Copyright

Jeg spurte ChatGPT hva den hadde å si om opphavsrett til bilder laget med AI:

«Det er ikke avklart hvem som eier opphavsrettighetene til bilder laget med AI. Det er flere faktorer som kan påvirke hvem som eier opphavsrettighetene til slike bilder, inkludert hvem som utviklet AI-programvaren og hvem som eier dataene som ble brukt til å trene modellen. Kanskje kan opphavsrettighetene til et bilde som er generert av en AI-modell, tilhøre den som eier selve modellen og eier dataene som ble brukt til å trene modellen. Hvis AI-modellen ble utviklet av en person eller et selskap som en del av deres arbeid, kan det hende at opphavsrettighetene til bildene som genereres av modellen, også tilhører arbeidsgiveren. Imidlertid kan det være tilfeller der opphavsrettighetene til et bilde generert av en AI-modell er uklare eller omstridte, spesielt hvis modellen bruker data som inneholder opphavsrettsbeskyttet materiale eller hvis bildet inneholder opphavsrettsbeskyttet materiale som er gjenkjennelig. I slike tilfeller kan det være lurt å søke juridisk rådgivning for å bestemme hvem som eier opphavsrettighetene til det aktuelle bildet.»

AI-generated images from text can't be copyrighted, US government rules: «Any images that are produced by giving a text prompt to current generative AI models, such as Midjourney or Stable Diffusion, cannot be copyrighted in the US. That's according to the US Copyright Office (USCO), which has equated such prompts to a buyer giving directions to a commissioned artist. "They identify what the prompter wishes to have depicted, but the machine determines how those instructions are implemented in its output," the USCO wrote in new guidance it published to the Federal Register.»

Midjourney skriver: «Subject to the above license, you own all Assets you create with the Services. This does not apply if you fall under the exceptions below. Please note: Midjourney is an open community that allows others to use and remix your images and prompts whenever they are posted in a public setting. By default, your images are publically viewable and remixable. As described above, you grant Midjourney a license to allow this. If you purchase a private plan, you may bypass some of these public sharing defaults." If you are a free user or have just a trial account, you get a Commons Noncommercial 4.0 Attribution International License, This means that you can use these images, but you can't sell them or make money from them. You must also give information ("attribution") to Midjourney. If you pay for your account, the company says “You basically own all Assets you create using Midjourney’s image generation and chat services.»

Lenker om copyright av AI-bilder

Copyright of AI-generated images - Example of MidJourney & DALL-E

Midjourneys Terms of Service

 

Spesifikasjoner

Størrelse: 512x768px

"Oppdragskommando" (prompt) for alle bildene: "closeup face of ultra-realistic Jim Carrey color paint splash pink deep blue violet black chaos mix dripping colors"

Negativ prompt ikke brukt

Image counts: 3–4

Guidance scale: 13

Model-Id: StableDiffusion

Genererte bilder

 

Beste bilde

 

Model-Id: MidJourney V4 Inspired

Genererte bilder

Beste bilde: Ingen

 

 

Model-Id: Wifu Diffusion

Genererte bilder

Beste bilde: Ingen

 

 

Model-Id: Wavyfusion

Genererte bilder

Beste bilde: Ingen

 

 

Model-Id: F222

Genererte bilder

Beste bilde

 

Model-Id: SynthwavePunk

Genererte bilder

Beste bilde: Ingen

 

 

 

Model-Id: Redshift Diffusion

Genererte bilder

Beste bilde: Ingen

 

Model-Id: Protogen c3.4

Genererte bilder

Beste bilde

 

Model-Id: Arcane Diffusion

Genererte bilder

Beste bilde: Ingen

 

Model-Id: Mo Di Diffusion

Genererte bilder

Beste bilde: Ingen

 

 

Model-Id: Jaks Creepy Critter Pack

Genererte bilder

Beste bilde: Ingen

 

 

Model-Id: Vintedois

Genererte bilder

Beste bilde: Ingen

 

Model-Id: Portrait+

Genererte bilder

Beste bilde

 

Model-Id: Double Exposure

Genererte bilder

Beste bilde: Ingen

 

Model-Id: Modelshoot Style

Genererte bilder

Beste bilde: Ingen

 

ModelId: Naturitize Image Pack

Genererte bilder

Beste bilde

 

ModelId: LinkedIn Photoshoot

Genererte bilder

Beste bilde

 

ModelId: Woolitize

Genererte bilder

Beste bilde: Ingen

 

 

Model-Id: Disco Diffusion

Genererte bilder

Ingen av bildene har noe å gjøre med Jim Carrey, men de er kule.

Beste bilde

 

ModelId: Anything V3

Genererte bilder

Beste bilde: Ingen

 

ModelId: Realistic Vision

Genererte bilder

Beste bilde: Ingen

 

ModelId: Redream

Genererte bilder

Beste bilde: Ingen

 

ModelId: T Shirt Diffusion

Genererte bilder

Beste bilde: Ingen

 

Test Instantart.io her …