Volvat Medisinske Senter

Volvat eies av Capio AB som driver sykehus, medisinske sentre, røntgen og laboratoriemedisin i hele Europa.

I Volvat jobbet jeg med hjemmesider, videreutvikling, SEO og forefallende som hører til en webredaktørs hverdag. I forbindelse med salget av Teres Medical Group i 2015 ble to av klinikkene solgt til Volvat, mens Aleris kjøpte de andre. I en periode jobbet jeg for Aleris, først og fremst med Teres-klinikkenes utfordringer på web med nye navn, nye hjemmesider, redirects etc.etc..

De behandlingsområdene jeg har hatt et spesielt ansvar for de siste årene, er slankeoperasjoner og plastisk kirurgi.

Volvat Medisinske Senter ble først etablert i Oslo i 1985 på Volvat i Oslo. Volvat er et av landets ledende private helseforetak og skal være et supplement og et alternativ til det offentlige helsevesen. Målet er å ha de mest fornøyde pasientene. De medisinske tjenestene strekker seg fra helsefremmende og forebyggende arbeid til behandling og rehabilitering.

Volvat tilbyr konsultasjoner hos allmennleger og spesialister innenfor de fleste fagområder. I tillegg tilbys et bredt spekter av kirurgiske inngrep og fysioterapi. Flere av sentrene har legevakt.

Nå er min hovedoppdragsgiver Cosmo Clinic.