Webredaktør eller nettredaktør? Digital Manager? Digital Content Manager? Eller webmaster, kanskje?

Hva skal barnet hete? Webredaktør er bare en av betegnelsene som brukes på folk som har ansvaret for publisering på bedriftens nettsider. Tradisjonelt har nettredaktør vært den vanligste betegnelsen, ifølge Google, men oftere ser man webredaktør brukt i dag. Den senere tiden har også Digital Manager og Digital Content Manager blitt brukt mer og mer siden bred erfaring innen digital markedsføring er av stor betydning i mange organisasjoner. Høy bestillerkompetanse samt evnen til å kvalitetssikre og samarbeide med eksterne leverandører er alfa og omega for å lykkes.

Årsaken til at Google tidligere ga flere treff ved søk på nettredaktør, er antakeligvis at nettredaktør er den vanlige betegnelsen i det offentlige, og således vil være å finne på flere hundre tusen statlige og kommunale sider.

Mange opplever nettredaktør som «norskere» enn webredaktør. De ønsker derfor av språkpolitiske grunner å bruke nettredaktør.

Andre stillingstitler som brukes på folk som publiserer på nettet, er:

  • webansvarlig
  • informasjonskonsulent
  • informasjonsmedarbeider
  • rådgiver webkommunikasjon
  • vevmester
  • Digital Manager / Digital Content Manager
  • kommunikasjonsrådgiver
  • etc.

Webmaster brukes også som stillingstittel, men det vanligste er å forbeholde denne tittelen til den som er ansvarlig for den tekniske biten. Det er vanligere – og mer naturlig – å bruke webredaktør eller nettredaktør om den som er ansvarlig for skriving, redigering og publisering av innholdet på nettsiden.