Kunde: Vikersund Bad Rehabiliteringssenter (tidligere Vikersund Kurbad)

Vikersund Bad er et rehabiliteringssenter i spesialisthelsetjenesten og tilbyr mange ulike rehabiliteringstilbud for ulike diagnoser og tilstander. Vikersund Bad har avtale med Helse Sør-Øst RHF.

Oppdrag: diverse rådgivning, kurs (webkommunikasjon) og foto

Eksempler på foto

Vikersund Bad Rehabilitering

 

Vikersund Bad Rehabilitering: fysioterapi

 

rehabilitering etter covid-19 (koronasykdom)

Rehabilitering for pasienter som har vært koronasmittet er blitt et viktig tilbud for Vikersund Bad. Mange pasienter sliter med langtidsskader etter koronasykdom.

Les om rehabilitering etter covid-19 (koronasykdom) her!

 

Vikersund Bad Rehabilitering under veiledning

 

Vikersund Bad Rehabilitering: fysioterapi

 

Arbeidsrettet rehabilitering (raskere tilbake)

Arbeidsrettet rehabilitering (raskere tilbake i arbeid) på Vikersund Bad.

Gjennom et opphold på Vikersund Bad kan du få arbeidsrettet rehabilitering: hjelp til å styrke din arbeidsevne og øke dine muligheter for å komme tilbake i arbeid. Du vil også få hjelp til å mestre din helsetilstand gjennom en helhetlig tilnærming som kan omfatte fysiske, psykiske og sosiale faktorer.

Hvem får hjelp?

Revmatisme, ME, hjerneslag, traumatisk hjerneskade (språktrening, gangtrening, håndtrening, kognitiv rehabilitering), muskelsykdommer og mye mer.