Volvat Medisinske Senter

I Volvat jobbet jeg med hjemmesider, videreutvikling, SEO og forefallende som hører til en webredaktørs hverdag. I forbindelse med salget av Teres Medical Group i 2015 ble to av klinikkene solgt til Volvat, mens Aleris kjøpte de andre. I en periode jobbet jeg for Aleris, først og fremst med Teres-klinikkenes utfordringer på web med nye navn, nye hjemmesider.

De behandlingsområdene jeg har hatt et spesielt ansvar for de siste årene, er slankeoperasjoner (i Volvat tilbys dette i Oslo, Bergen og Trondheim) og plastisk kirurgi, som i Volvat tilbys i Oslo, Bergen, Fredrikstad, Trondheim og Tromsø.

Volvat Medisinske Senter ble først etablert i Oslo i 1985 på Volvat i Oslo. Volvat er et av landets ledende private helseforetak og skal være et supplement og et alternativ til det offentlige helsevesen. Målet er å ha de mest fornøyde pasientene. De medisinske tjenestene strekker seg fra helsefremmende og forebyggende arbeid til behandling og rehabilitering.

Volvat tilbyr konsultasjoner hos allmennleger og spesialister innenfor de fleste fagområder. I tillegg tilbys et bredt spekter av kirurgiske inngrep og fysioterapi. Flere av sentrene har legevakt.

Volvat eies av Capio AB som driver sykehus, medisinske sentre, røntgen og laboratoriemedisin i hele Europa.