Webredaktør eller nettredaktør? Eller webmaster, kanskje?

Hva skal barnet hete? Webredaktør er bare en av betegnelsene som brukes på folk som har ansvaret for publisering på bedriftens nettsider. Litt vanligere er nettredaktør, ifølge Google.

Årsaken til at Google gir flere treff når man søker på nettredaktør, er antakeligvis at nettredaktør er den vanlige betegnelsen i det offentlige, og således vil være å finne på flere hundre tusen statlige og kommunale sider.

Mange opplever nettredaktør som «norskere» enn webredaktør. De ønsker derfor av språkpolitiske grunner å bruke nettredaktør.

Nettredaktor.no bruker nettredaktør, mens Nettskriving.no (Origo forlag, et nettsted som nå er nedlagt) bruker webredaktør.

Andre stillingstitler som brukes på folk som publiserer på nettet, er:

  • webansvarlig
  • informasjonskonsulent
  • informasjonsmedarbeider
  • rådgiver webkommunikasjon
  • vevmester

Webmaster brukes også som stillingstittel, men det vanligste er å forbeholde denne tittelen til den som er ansvarlig for den tekniske biten. Det er vanligere – og mer naturlig – å bruke webredaktør eller nettredaktør om den som er ansvarlig for skriving, redigering og publisering av innholdet på nettsiden.