Cosmo Clinic - plastisk kirurgi i Nydalen (Oslo)

Tom Bjerke, Hilde Bjærke

Her har jeg fotografert Tomm og Hilde Bjærke under en avansert form for ansiktsløftCosmo Clinic.

Cosmo Clinic er en eksklusiv klinikk som som ligger i Nydalen i Oslo, med BI som nærmeste nabo. Klinikken tilbyr alt innen plastisk kirurgi og kosmetiske behandlinger. Jeg forsøker å gjøre kundereisen på web så smidig som mulig. Det er et stort valg for de fleste å foreta en plastisk operasjon, og konkurransen om pasientene er stor.

De vanligste operasjonene er:

For at man skal få et best mulig kirurgisk resultat, avhenger det meste av plastikkirurgen, og det er viktig at det er god kommunikasjon mellom kirurg og pasient. Pasienten må forstå at det alltid er en risiko for komplikasjoner, og like viktig er det at pasienten får et realistisk bilde av hva som kan utrettes ved den aktuelle operasjonen. Siden plastisk kirurgi i de fleste tilfeller - rekonstruktiv kirurgi unntatt - er unødvendig, må man grundig veie risiko opp mot det man kan oppnå. Støttepersonalet som anestesileger, anestesisykepleiere og operasjonssykepleiere er nødvendige for at alt legges til rette for kirurgen og for at operasjonen foregår på en forsvarlig måte.

Tomm Bjærke

Klinikken ledes av plastikkirurg Tomm Bjærke, som jeg har jobbet med siden 2008. Han jobbet da ved det som den gang het Colosseumklinikken (på Majorstua), senere Teres Colosseum og Aleris Colosseum. Tomm Bjærke har spisskompetanse på endoskopisk ansiktskirurgi og brystoperasjoner.

Ved Cosmo Clinic står kvaliteten i høysetet, både hva utstyret, det operasjonstekniske og oppfølgingen angår. Graden av pasienttilfredshet er særdeles høy.

Les mer om plastikkirurgi her

Les mer om Cosmo Clinic her